Pentti Linkola

From WikiAlpha
Jump to: navigation, search
Pentti Linkola
Born December 7, 1932
Finland
Died April 5, 2020
Finland
Nationality Finnish
Occupation Deep ecologist
Known for Deep ecology
Notable works Voisiko elämä voittaa (2004)

Kaarlo Pentti Linkola (born December 7, 1932; died April 5, 2020) was a Finnish deep ecologist.

Books

 • Suuri Lintukirja (1955) [English: The Big Bird Book]
 • Isänmaan ja ihmisen puolesta: Mutta ei ketään vastaan (1960) [English: For Country and Man: But Not Against Anyone]
 • Pohjolan linnut värikuvin: Elinympäristö (1963–1967) [English: Birds of the North in Colour: Habitat]
 • Unelmat paremmasta maailmasta (1971) [English: Dreams about a Better World]
 • Toisinajattelijan päiväkirjasta (1979) [English: From the Diary of a Dissident]
 • Kirjeitä Linkolan ohjelmasta (1986) [English: Letters from the Linkola programme]
 • Johdatus 1990-luvun ajatteluun (1989) [English: Introduction to the Thinking of the 1990s]
 • Voisiko elämä voittaa (2004) [English: Can Life Prevail?]

Articles

 • Ekologiseen elämäntapaan (1996) [lead article]
 • ”Rakkaudesta linja-autoon.” Suomen Kuvalehti 29/2010.
 • ”Anhavan kiukunpurkaus.” Tieteessä tapahtuu, 4–5/2011, 29. [online article]

Biographies about Linkola

In 2017, Riitta Kylänpää, a Finnish journalist who writes for Suomen Kuvalehdessä (English: Finnish National Enquirer), published a biography about Pentti Linkola in Finnish. The book is titled Pentti Linkola – ihminen ja legenda (English: Pentti Linkola – man and legend).[1]

The Finnish book Sielunmessu: Luonnosta, ihmisestä, elämästä (English: Mass for the Soul: on nature, on man, on life), a photographic portrait of Linkola, was written by Finnish journalist and author Markus Leikola in 2019. The book includes photographs by Juha Metso.[2]

In 2020, Chad A. Haag published a book reviewing Linkola's philosophy in detail. The book is titled The Later Philosophy of Pentti Linkola.[3]

In 2021, Anneli Jussila, who had met Linkola in the 1980s, wrote a book about Linkola titled Pentti Linkola ja minä: Elämää toisinajattelijan kanssa (English: Pentti Linkola and I: Life with a dissident).

Works about Linkola

List of works about Pentti Linkola:[4]

 • Ahmala, Antti: Runo-Suomi vai ekologinen roistovaltio? Pentti Linkola, antimodernit tunteet ja suomalaisuus. Suomalaiset ahdistukset - Kansallinen omakuva ja kielteiset tunteet. Toimittaneet Elise Nykänen ja Riikka Rossi. Suomalainen klassikkokirjasto, Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto. 2020. ISBN 978-951-51-6816-0 (PDF). Artikkelin verkkoversio (PDF).
 • Anhava, Jaakko: Linkolan eksymys. Tieteessä tapahtuu, 2011, 29. vsk, nro 2, s. 48–52. Helsinki: Tieteellisten seurain valtuuskunta. Artikkelin verkkoversio (PDF).
 • Borg, Pekka: Herättäjät, tulenkantajat ja muutoksentekijät: Luonnonsuojelun voimahahmot Suomessa. Tampere: Pilot-kustannus, 2008. ISBN 978-952-464-765-6.
 • Haag, A. Chad: The Later Philosophy of Pentti Linkola. Uchakkada, India, 2020.
 • Jussila, Anneli: Pentti Linkola ja minä: elämää toisinajattelijan kanssa. Minerva Kustannus Oy, 2021. ISBN 9789523753419.
 • Kaaro, Jani: ”Pentti Linkola, mainion kalasopan keittäjä”, Luonto-Liiton historia 1943–1998: Jatkosodan varjosta Jerisjärven tielle. Helsinki: Luonto-Liitto, 1999. ISBN 951-97204-2-1.
 • Koskimies, Pertti: Linkola ja eliitit I: Pentti Linkolan kriitikot käpertyvät ihmiseen. Tieteessä tapahtuu, 2010, 28. vsk, nro 6, s. 16–22. Helsinki: Tieteellisten seurain valtuuskunta. Artikkelin verkkoversio (PDF).
 • Koskimies, Pertti: Linkola ja eliitit II: Sananselityksiä irti maailmasta. Tieteessä tapahtuu, 2010, 28. vsk, nro 7, s. 16–26. Helsinki: Tieteellisten seurain valtuuskunta. Artikkelin verkkoversio (PDF).
 • Kämäräinen, Kauko: Linkola, oikeinajattelija. Tampere: Määrämitta, 1992. ISBN 951-96596-0-9.
 • Kylänpää, Riitta: Nyt vasta näen. Helsinki: Otava, 2009. ISBN 978-951-1-23284-1.
 • Metso, Juha – Leikola, Markus: Sielunmessu. Helsinki: Johnny Kniga, 2019. ISBN 978951043001
 • Mustonen, Tero – Nieminen, Mika (toim.): Ahdin nuotta-apajilla: Pirkanmaan kalastajat. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja B: Raportteja, 9. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu, 2004. ISBN 952-5264-30-0.
 • Niemelä, Jussi K. (toim.): Linkolan perintö. Kovasana Kustannus, 2021. ISBN 9789527410134.
 • Nylén, Antti: ”Katkera oppositio”, Vihan ja katkeruuden esseet. Savukeidas, 2007. ISBN 978-952-5500-22-6.
 • Paasilinna, Erno: ”Syyskalassa Pentti Linkolan kanssa”, Yksinäisyys ja uhma. Helsinki: Otava, 1984. ISBN 951-1-07942-5.
 • Saurola, Pertti: ”Pentti Linkola – maasto-ornitologian tiennäyttäjä”, Linnut 2020, 55 vsk., nro 3, s. 19–29. BirdLife Suomi Ry.
 • Saurola, Pertti: ”Kaarlo Pentti Linkola (7.12.1932 - 5.4.2020) in memoriam”, Rengastajan vuosikirja 2020, s. 4–13. Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, rengastustoimisto.
 • Suominen, Teuvo: ”Pentti Linkola, monisärmäinen ajattelija”, Laulujoutsenen perintö: Suomalaisen ympäristöliikkeen taival. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-32428-8.
 • Tammilehto, Olli: Linkolan sokeat pisteet. Suomi-lehti 6–7/1985. Artikkelin verkkoversio Olli Tammilehdon sivustolla.
 • Tammilehto, Olli: ”Linkolan haaste: Suuri ekologis-yhteiskunnallinen muutos”, Linkolan ajamana. Into-pamfletti 3. Toimittanut Tere Vadén. Helsinki: Like: Into, 2008. ISBN 978-952-01-0210-4. Artikkelin verkkoversio Olli Tammilehdon sivustolla.
 • Turtiainen, Pekka: Kalastaja: Ylöskirjauksia vuosilta 1994–2014. kertomus Turtiaisen ja Linkolan ystävyydestä. Helsinki: Sääksmäki Seura ry., 2015. ISBN 978-951-96525-1-1.
 • Vilkka, Leena (toim.): Pentti Linkola: Ystävä ja innoittaja. Julkaisija Vihreä elämänsuojelun liitto. Helsinki: Biofilos, 2007. ISBN 978-952-99935-2-9.
 • Vuokko, Helena: Kenelle, kuka ja miten? Pentti Linkola ja ihminen toimijana. Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yhteiskuntahistorian laitos, Pro Gradu-tutkielma. 2008.

References

 1. Kylänpää, Riitta. 2017. Pentti Linkola – ihminen ja legenda. Helsinki: Siltala. ISBN 978-952-234-350-5.
 2. Linkola, Pentti; Markus Leikola; Juha Metso (photographer). 2019. Sielunmessu: Luonnosta, ihmisestä, elämästä. Johnny Kniga. ISBN 9789510430019.
 3. Haag, Chad A. (2020). The Later Philosophy of Pentti Linkola.
 4. Luettelo Pentti Linkolaa käsittelevästä kirjallisuudesta. Suomenkielinen Wikipedia. August 2021.

See also

External links